BUDOWA PRZEWODÓW WODOCIAGOWYCH

BUDOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH 1. WYWIAD HYDROGEOLOGICZNY Przed sporządzeniem projektu sieci przewodów wodociągowych przeprowadza się wywiad hydrogeologiczny w terenie, polegający na rozpoznaniu miejscowych warunków wodnych oraz ustaleniu poziomu wód podziemnych i kategorii gruntów za pomocą próbnych dołów lub wierceń albo na podstawie danych o istniejących studniach kopanych i wierconych. 2. ROBOTY POMIAROWE Sieć wodociągową buduje się według projektu składającego się z planu sytuacyjnego oraz profilów podłużnych przewodów . Na planie sytuacyjnym powinny być uwidocznione wszystkie przewody sieci podziemnych oraz szczegóły danego terenu, np. urządzenia kolejowe, istniejące lub projektowane linie zabudowy, ulice, place itp. [przypisy: olx ostrów wlkp, brico nowa sól, rolety z prowadnicami ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nowa sól olx ostrów wlkp rolety z prowadnicami