Drogi z prefabrykowanych elementów zelbetowych

Drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ostatnich latach stosuje się coraz szerzej na placach budowy oraz trasach dojazdowych do nich prowizoryczne drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych, przy czym elementy te przystosowane są do wielokrotnego zastosowania. Nawierzchnie prowizoryczne z płyt prefabrykowanych mogą być wykonywane na całej szerokości jezdni drogowej lub na części tej jezdni jako pasy pod kołami pojazdów; te ostatnie drogi jednak okazały się niepraktyczne. Do budowy dróg dojazdowych na plac budowy i dróg wewnętrznych prowizorycznych stosowane bywają np. wielootworowe prefabrykowane płyty żelbetowe, przy czym do ręcznego ich układania stosuje się płyty o kształcie prostokątnym o wymiarach 1,0 X 0,75 m, o grubości 12,5 cm i ciężarze 177 kG (ilość stali zbrojeniowej 10,09 kG/m2), a do układania mechanicznego płyty o wymiarach 1,Ox 1,75 m, o grubości 15 cm i ciężarze 500 kG (ilość stali zbrojeniowej 12,63 kG/m2). Pods tawową zaletą nawierzchni drogowych z płyt wielootworowych jest bardzo dobre powiązanie płyt z podłożem gruntowym, co jest szczególnie ważne, gdy trasa przebiega np. w spadkach. Płyty wielootworowe wgniatające się w podłoże powodują ponadto zagęszczenie podłoża, na którym spoczywają, polepszając tym samym stateczność pasów drogowych i umożliwiając obciążenie ich ciężkim taborem drogowym. Przed ułożeniem płyt podłoże powinno być wyrównywane (plantowane). Podsypkę piaskową o grubości 5-:-10 cm stosuje się na słabych gruntach z wyjątkiem terenów piaszczystych oraz w przypadkach, gdy pasy drogowe muszą być często przekładane, np. przy dojazdach do koparek. [podobne: olx elblag, brico marche siedlce, brico nowa sól ]

Powiązane tematy z artykułem: brico marche siedlce brico nowa sól olx elblag