HYDRAULICZNE PROJEKTOWANIE SIECI KANALÓW

HYDRAULICZNE PROJEKTOWANIE SIECI KANAŁÓW 2. 1. Przekroje poprzeczne kanałów Przekroje kanałów w sieciach wybudowanych w Polsce stanowią rozmaite odmiany przekrojów kołowych, jajowych zwykłych i podwyższonych, eliptycznych, gruszkowych i dzwonowych o różnych stosunkach wysokości do szerokości i różnych promieniach łuków tworzących obwód kanału. Przyjęty kształt przekroju zależy od warunków: – hydraulicznych przepływu: od ilości ścieków i wód opadowych, które mają być przez kanał przeprowadzone, od wymaganych prędkości i napełnień, – statycznych, w jakich przekroje mają pracować; co zależy od zagłębienia kanału i rozporządzalnego przykrycia, szerokości wykopu, rodzaju zasypki itp. , – konstrukcyjnych: materiałów i elementów użytych do budowy przekrojów oraz sposobu wykonania robót. [więcej w: olx jelenia góra, olx brodnica, rolety z prowadnicami ]

Powiązane tematy z artykułem: olx brodnica olx jelenia góra rolety z prowadnicami