kanalizacja pelna pólrozdzielcza

Pod względem ekonomicznym kanalizacja pełna półrozdzielcza jest kanalizacją najkosztowniejszą, gdyż łączne koszty sieci ściekowej i deszczowej są w tym systemie większe niż w systemie pełnej kanalizacji rozdzielczej, wskutek budowy dodatkowych urządzeń przekazujących zanieczyszczone wody z sieci deszczowej do ściekowej. Kanalizację tę stosuje się w warunkach terenowych jak dla kanalizacji pełnej rozdzielczej, a przy tym odbiorniki nie mogą być zanieczyszczone nawet wodami opadowymi ze spłukiwanymi nieczystościami z powierzchni ulic i z terenu ze względu na zbyt małe przepływy, bądź ze względu, na sposób wykorzystania. 1. 4. Projektowanie sieci kanalizacyjnej 1. 4. 1. [podobne: deski na ogrzewanie podłogowe, skały wylewne, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu ]

Powiązane tematy z artykułem: deski na ogrzewanie podłogowe nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu skały wylewne