Mieszanki Neoprenu KN zawierajace male ilosci napelniaczy

Za najlepszy plastyfikator do tego typu Neoprenu uważany jest Latac (sześcio- metylenodwutiokarbaminian sześciometylenoamonowy) oraz DOTG (dwu-o-tolilogua- nidyna). Maksymalny efekt uzyskuje się przy użyciu 1% Latac lub 4% DOTG. Na ogół Latac jest stosowany chętniej, gdyż w temperaturze pokojowej nadaje materiałom dobrą trwałość cieplną, a w temperaturach podwyższonych przyśpiesza. wulkanizację. W temperaturze 80°C bez dodatku plastyfikatora plastyczność (wg Williamsa) Neoprenu KN wynosi 86, a Neoprenu GN-245; przy dodatku 1% Latac plastyczność Neoprenu KN jest równa 12, a plastyczność Neoprenu GN wynosi 81. Twardość (wg Shorea) mieszanki o poniżej podanym, składzie wynosi po wulkanizacji 100. Mimo dużej zawartości napełniaczy mieszanka ta W stanie nie wulkanizowanym jest bardzo plastyczna i z łatwością rozpływa się w formie wulkanizacyjnej. Na przykładzie tej mieszanki można zaobserwować zwilżające działanie plastyfikowanego Neoprenu KN; znaczne ilości plastyfikatora zupełnie nie obniżają twardości wulkanizatu. Mieszanki Neoprenu KN zawierające małe ilości napełniaczy rozpuszczają się w większości substancji rozpuszczających Neopren (benzen, toluen, ksylen, itp. ) dając kleje, które posiadają znacznie mniejszą lepkość niż podobne kleje otrzymane z mieszanek innych typów Neoprenu. Błona otrzymana przez jednorazowe zanurzenie lub pokrycie za pomocą pędzla klejem z Neoprenu KN jest oczywiście grubsza od błony otrzymanej przy użyciu kleju o tej samej lepkości sporządzonego z innego typu Neoprenu, W wielu przypadkach, szczególnie gdy sporządzamy wykładziny zbiorników oraz gdy pokrywamy powierzchnię metali i innych przedmiotów, potrzebna jest grubsza warstwa od tej, jaką można otrzymać przy użyciu klejów nakładanych za pomocą pędzla. [więcej w: olx krotoszyn , domki drewniane , olx ostrów wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: domki drewniane domy ekologiczne Gotowe projekty domów olx krotoszyn olx ostrów wlkp szamba betonowe