Minimalna objetosc cieczy przeplywajacej przez pompe

Minimalna objętość cieczy przepływającej przez pompę powinna wynosić 5+10% wydajności normalnej, zależnie od sprawności pompy przy danej wydajności oraz od wielkości pompy. f) Otworzyć i wyregulować dopływ wody chłodzącej łożyska i dławnice (przy cieczach gorących). g) Nie wolno uruchamiać pompy na sucho, tj. przed napełnieniem jej cieczą i odpowietrzeniem. Grozi to natychmiastowym poważnym uszkodzeniem pompy wskutek zatarcia, a nawet popękaniem części wewnętrznych, wskutek nagrzania się ich, ponieważ w celu zmniejszenia do minimum strat objętościowych – szczeliny między częściami obrotowymi i nieruchomymi są małe. Tylko pompy bardzo zużyte lub przewoźne pompy pożarnicze, mające duże luzy wewnętrzne mogą być uruchamiane na sucho. [przypisy: brico iława godziny otwarcia, brico jarosław, brico grajewo ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grajewo brico iława godziny otwarcia brico jarosław