Place skladowe materialów bywaja lokalizowane na placach budowy zazwyczaj na przecieciu dróg transportu poziomego z drogami transportu pionowego

Place składowe materiałów bywają lokalizowane na placach budowy zazwyczaj na przecięciu dróg transportu poziomego z drogami transportu pionowego, gdyż w tych miejscach najczęściej umieszcza się urządzenia do produkcji półfabrykatów (masa betonowa, zaprawy). Bliżej tych urządzeń należy składować materiał, którego ogólny ciężar jest większy od ciężaru materiałów pozostałych, dlatego też np. żwir powinien być zlokalizowany bliżej betoniarki niż piasek. Spośród możliwych rozwiązań usytuowania składów należy wybierać taki wariant, który powoduje najmniejsze koszty dostarczania określonego materiału ze składu na budowę. Z reguły dążyć należy do ograniczania wielkości składów na budowach przez zwiększenie szybkości i zapewnienie terminowości dostaw. W wielkich miastach place budowy są nieraz bardzo szczupłe, wobec czego realizacja budowy jest możliwa jedynie w przypadku zapewnienia regularności i punktualności dostaw. Ogranic zaniu wielkości składów sprzyja położenie budowy w rejonie z rozwiniętym przemysłem, elastycznym transportem, jakim jest transport samochodowy itp. W tych przypadkach należy na budowach urządzać składy zapasu bieżącego, a tylko w warunkach szczególnie niekorzystnych (np. zależność dostaw od transportu wodnego w zimie) dopuszczalne jest organizowanie składów zapasów zasadniczych. Składy materiałów należy lokalizować z uwzględnieniem najkrótszej drogi transportowej dla materiałów składowanych; realizuje się to m. in. przez równoległy układ składów zarówno do drogi transportowej jak i do wznoszonego obiektu. [patrz też: brico iława godziny otwarcia, brico grajewo, olx ostrów wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grajewo brico iława godziny otwarcia olx ostrów wlkp