Stadia dokumentacji technicznej

Stadia dokumentacji technicznej Projekty kanalizacyjne opracowywane są w różnych stadiach, poczynając od opracowań naj ogólniejszych – perspektywicznych, kończąc na opracowaniach bardzo szczegółowych -:- roboczych. Zakres opracowań w różnych stadiach podają ogólne zarządzenia państwowe oraz szczegółowe instrukcje resortowe o zasadach sporządzania dokumentacji technicznej (zestawienia aktualnie obowiązujących przepisów podane są na końcu książki). W zależności od poziomu opracowania szczegółów odróżniać należy następujące projekty kanalizacji: projekt ogólny sieci całego miasta, wykonany na poziomie projektu koncepcyjnego lub projektu wstępnego, – projekt techniczny sieci dla całego miasta, podzielony według zlewni poszczególnych kolektorów oraz projekty typowe uzbrojenia sieci, – projekty techniczno-robocze kanałów w poszczególnych ulicach oraz rysunki konstrukcyjno-budowlane specjalnych obiektów na tych kanałach. 2. [hasła pokrewne: styropian spadkowy, Oporniki granitowe, obróbka miedzi ]

Powiązane tematy z artykułem: obróbka miedzi Oporniki granitowe styropian spadkowy