Ze swiata architektury – Przekształcenie międzynarodowego konkursu Seattle Design 520 Floating Bridge 2012

Dzięki uprzejmości RETHINK REUSE RETHINK REUSE, niezależnej grupy, której celem jest zainspirowanie dyskursu na temat ponownego wykorzystania, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ich Międzynarodowym Konkursie Projektów Przekształceń w 2012 Transforming Seattle – 520 Floating Bridge 2012.
Celem jest wyłonienie nowych, innowacyjnych strategii ponownego wykorzystania.
Most 520 zostanie wycofany ze służby w 2014 r.
Ze względu na wysokie koszty utrzymania, uszkodzenia i potrzebę dodatkowych pasów.
Departament Transportu stanu Waszyngton wymaga od zespołu projektowego nowego mostu, aby został ponownie użyty lub poddany recyklingowi w sposób zrównoważony; Aktualne trendy w zakresie ponownego wykorzystania pontonów to pływające doki, falochrony i pomosty, ale co jeszcze można zrobić z takim wyczynem inżynieryjnym. Continue reading „Ze swiata architektury – Przekształcenie międzynarodowego konkursu Seattle Design 520 Floating Bridge 2012”

Architektura: Zwycięzcy konkursu Mosty w Pradze

I nagroda – Peter North Uczestnicy konkursu Skanska Bridging Prague zostali poproszeni o opracowanie nowego Planu Wizji dla odcinka rzeki od Libeňsk (Most) na północ do Železniční (Mostu Kolejowego) w Smíchovie na południu.
Celem było stworzenie jednolitego doświadczenia łączącego kulturowe, rekreacyjne, ekologiczne, historyczne i ekonomiczne możliwości.
Poproszono ich również o zaprojektowanie interwencji, która stanie się premierowym celem podróży wzdłuż rzeki Wełtawy.
Pierwsza wygrana propozycja Pete North koncentruje się na wzmacnianiu naturalnych cech miejsc nad rzeką, gdzie jest spójna i wykonalna.
Ma on na celu stworzenie synergii pomiędzy lokalizacjami parków a rzeką, połączonych w konsekwentny łańcuch ciągłych przestrzeni. Continue reading „Architektura: Zwycięzcy konkursu Mosty w Pradze”