Dla dróg czasowych na trasach dojazdowych do placu budowy lub na jego terenie stosuje sie sposób powierzchniowy z nawierzchnia zwirowa na podlozu gruntowym ) lub podlozu piaskowym

Dla dróg czasowych na trasach dojazdowych do placu budowy lub na jego terenie stosuje się sposób powierzchniowy z nawierzchnią żwirową na podłożu gruntowym ) lub podłożu piaskowym. Sposoby korytowy i półkorytowy stosowane są w przypadkach dróg stałych. Drogi żwirowe buduje się z reguły tylko wtedy, gdy złoża żwiru (pospółki) znajdują się w pobliżu. Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych powinno odpowiadać granicznym krzywym uziarnienia dla gruntów optymalnych, przy czym dla przeciętnych warunków skład mieszanki waha się wagowo od 67% piasku i 33% gliny do 75% piasku i 25% gliny; średnio 71 % piasku i 29% gliny. Żwirowanie powierzchniowe drogi gruntowej czasowej wykonywane jest tylko w pasie jezdnym, przy czym żwir (pospółkę) rozsypuje się na uprzednio wyrównanym i uwałowanym torowisku. Continue reading „Dla dróg czasowych na trasach dojazdowych do placu budowy lub na jego terenie stosuje sie sposób powierzchniowy z nawierzchnia zwirowa na podlozu gruntowym ) lub podlozu piaskowym”

OBLICZANIE POWIERZCHNI SKLADÓW

OBLICZANIE POWIERZCHNI SKŁADÓW. Obliczanie powierzchni składów polega na określaniu powierzchni użytecznej zajętej bezpośrednio przez materiał (powierzchnia netto) i powierzchni ogólnej składu (powierzchnia brutto) łącznie z niezbędnymi przejściami itp. Powierzchnię użyteczną składu można obliczać z wzoru gdzie: Z – zapas materiału na składzie, m, sztuk lub t, ą – ilość materiału na l m powierzchni składu, m, sztuk lub t. Powierzchnię ogólną składu określa się (powierzchnię brutto) przez podzielenie powierzchni użytecznej składu (powierzchni netto) przez współczynnik wykorzystania powierzchni składu a. 12. Continue reading „OBLICZANIE POWIERZCHNI SKLADÓW”

Architektura: Ogłoszono pierwszą połowę zwycięzców TED City 2.0 Award

Rok jest już w połowie, podobnie jak nagrody City 2.0 przyznawane przez TED.
Nagroda, która oferuje 10.000 $ na 10 innowacyjnych pomysłów w Urban Transformation, została przyznana.
jak dotąd .
dla eko-artysty, Wikipedii budownictwa mieszkaniowego, mappera hałasu, kilku rebeliantów-sign-postów oraz działacza zdrowia publicznego i edukatora.
Więcej o nagradzanych projektach po przerwie. Continue reading „Architektura: Ogłoszono pierwszą połowę zwycięzców TED City 2.0 Award”

Architektura: Shan Shui Grape Garden – Yanqing Wine Park, szklarnia i winiarnia / LocalDesignStudio

Podwójna propozycja konkursów krajobrazowych i architektonicznych dla Yanqing Grape and Wine Park oraz Yanqing Greenhouse and Winery autorstwa LocalDesignStudio została zorganizowana przed World Grape Conference, która odbędzie się w 2014 roku w Yanqing County.
Park został pomyślany jako projekt pilotażowy dla tego terytorium, dopiero niedawno przebudowany na uprawy winogron, pokazujący najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie uprawy i produkcji wina i uprawy winorośli.
Ponadto projekt miał reprezentować ambicje hrabstwa Yanqing, aby stać się ważnym regionem winnym na arenie międzynarodowej, nie tylko zorientowanym na biznes, ale związanym z określonym stylem życia.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Architektura: Shan Shui Grape Garden – Yanqing Wine Park, szklarnia i winiarnia / LocalDesignStudio”

Architektura: Zwycięzcy konkursu Mosty w Pradze

I nagroda – Peter North Uczestnicy konkursu Skanska Bridging Prague zostali poproszeni o opracowanie nowego Planu Wizji dla odcinka rzeki od Libeňsk (Most) na północ do Železniční (Mostu Kolejowego) w Smíchovie na południu.
Celem było stworzenie jednolitego doświadczenia łączącego kulturowe, rekreacyjne, ekologiczne, historyczne i ekonomiczne możliwości.
Poproszono ich również o zaprojektowanie interwencji, która stanie się premierowym celem podróży wzdłuż rzeki Wełtawy.
Pierwsza wygrana propozycja Pete North koncentruje się na wzmacnianiu naturalnych cech miejsc nad rzeką, gdzie jest spójna i wykonalna.
Ma on na celu stworzenie synergii pomiędzy lokalizacjami parków a rzeką, połączonych w konsekwentny łańcuch ciągłych przestrzeni. Continue reading „Architektura: Zwycięzcy konkursu Mosty w Pradze”

Magazyn architektoniczny : Steven Holl ujawnia koncepcję projektu dla Barts Maggie

Dzięki uprzejmości Steven Holl Architects Zgodnie z zapowiedziami, Steven Holl Architects został wybrany do zaprojektowania Centrum Maggie w szpitalu St.
Bartholomew (Barts) w Londynie.
Usytuowana na obrzeżach placu, Maggie.
S Barts zastąpi istniejący blok lat 60., który był kiedyś wykorzystywany w biurach.
Oczekuje się, że średnio 3100 nowych pacjentów z nowotworami będzie co roku korzystać z obiektu. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Steven Holl ujawnia koncepcję projektu dla Barts Maggie”