Uszkodzenia w polaczeniach rur

Uszkodzenia w połączeniach rur powstałe w czasie opuszczania można natychmiast zauważyć dzięki ulatnianiu się sprężonego powietrza i wówczas należy spoiny naprawić. Po ułożeniu rurociągu w wykopie i wypuszczeniu sprężonego powietrza usuwa się prowizoryczne pokrywy i spawany odcinek rurociągu łączy się z ułożonym poprzednio odcinkiem. Łączenie przez spawanie wykonuje się w wykopie, który w miejscu łączenia powinien być odpowiednio poszerzony i pogłębiony, aby spawanie mogło być należycie wykonane, a następnie spoiny pokryte izolacją. Z wyjątkiem miejsca, gdzie ma być dokonane połączenie w wykopie, można zasypać cały rurociąg ziemią, przez co unika się związanych z otwartym wykopem niedogodności, jak hamowanie ruchu, zalewanie wykopów wodą powierzchniową lub gruntową i późniejsze jej odpompowywanie. Po dokonaniu próby całego odcinka przewodu uzupełnia się izolację na spawanym połączeniu i zasypuje wykop. [patrz też: osuszanie budynków, rolety z prowadnicami, blachodachówka karpiówka ]

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka karpiówka osuszanie budynków rolety z prowadnicami