Dla prowizorycznych dróg na budowach najlepiej jest stosowac ulepszanie dróg przez dodanie dodatków w postaci kruszywa, tj. zwiru, zuzla lub piasku

Ulepszanie dróg gruntowych uzyskuje się przez dodawanie: kruszywa o odpowiedniej granulacji, organicznych środków wiążących (bitumy itp. ), środków wiążących nieorganicznych (cement, wapno itp. ), wreszcie przez dodanie soli higroskopijnych. Dla prowizorycznych dróg na budowach najlepiej jest stosować ulepszanie dróg przez dodanie dodatków w postaci kruszywa, tj. żwiru, żużla lub piasku, jeśli grunt zawiera nadmiar gliny lub gliny (lepiej gruntu gliniasto-piaszczystego), jeśli droga przechodzi przez grunt piaszczysty. Dodatki kruszywa o odpowiednim składzie granulometrycznym stosuje się dla otrzymania optymalnych mieszanin (piasek, pyły i glina powinny znajdować się we właściwym stosunku), a zatem dla uzyskania możliwie największej spoistości nawierzchni gruntowej. Grubość ulepszonej nawierzchni, jeśli grunt jest piaszczysty, powinna wynosić 15-:-20 cm, a jeśli gliniasty lub pylasty 20-:-30 cm. Ulepszanie nawierzchni gruntowej drogi odbywa się po wyprofilowaniu drogi. [przypisy: domki drewniane, olx krotoszyn, brico jarosław ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jarosław domki drewniane olx krotoszyn