Drogi gruntowe ulepszone

Tak wykonana, dobrze sprofilowana, droga gruntowa może służyć dla lekkiego ruchu środków transportowych o maksymalnym nasileniu, odpowiadającego 500 t na dobę i może być stosowana na drugorzędnych drogach dojazdowych do budowy, a także na terenie budowy, jeśli nie istnieje obawa, iż na drogę taką będzie skierowany ruch o nasileniu średnim, a tym bardziej ciężkim. Drogi gruntowe ulepszone. Warunkiem przydatności dróg gruntowych jest, aby grunty stanowiące ich nawierzchnie nie traciły spoistości przy zmianach wilgotności oraz aby nie stwarzały zbytnich oporów ruchu dla pojazdów. Droga gruntowa traci spoistość przy zmianach wilgotności wskutek nadmiernych ilości gliny w warstwie nawierzchni, natomiast nadmiar ziarn piasku przyczynia się do zwiększenia oporów ruchu. W celu przeciwdziałania temu stosuje się sztuczne zmiany cech gruntowych, zwane ulepszaniem (stabilizowaniem) gruntu. Największe znaczenie dla spoistości nawierzchni gruntowej ma wzajem ny stosunek ilości piasku, pyłów i gliny (piasek o granulacji 0,5 do 2,0 mm, pył 0,005 do 0,05 mm, glina < 0,05 mm). Największą trwałość dróg gruntowych uzyskuje się przy maksymalnej spoistości oraz przy optymalnej wilgotności. [więcej w: brico inowrocław, domki drewniane, brico hrubieszów ]

Powiązane tematy z artykułem: brico hrubieszów brico inowrocław domki drewniane