Drogi prowizoryczne z reguly wykonywac nalezy na podwyzszeniu ziemnym (30 cm) bez rowów

Drogi prowizoryczne z reguły wykonywać należy na podwyższeniu ziemnym (30 cm) bez rowów. Spadki poprzeczne przy profilu dachowym powinny wynosić przy gruntach lekkich 3%, a przy gruntach średnich 3-:-10%. Do budowy dróg gruntowych nie należy używać gruntów spoistych i pylastych. Drogi gruntowe na placach budowy można wykonywać również za pomocą pługów drogowych, lecz najszybciej i najlepiej pracuje w tych przypadkach równiarka. Ta nowoczesna, sprawna maszyna o znacznych wydajnościach ma duże znaczenie przy budowie dróg, w szczególności tam gdzie różnice poziomów między terenem a niwelacją są małe. Pożądane jest, aby odcinki drogowe wykonywane za pomocą równiarki były pod względem rodzaju gruntu jednorodne, co umożliwia ustawienie noża równiarki pod jednakowym kątem i aby cała praca na odcinku mogła być zakończona w ciągu 2-; . – 3 dni. Oś drogi na odcinkach prostych powinna być wytyczona palikami l co 20,0 m, a na łukach co 5,0 m; zew nętrzna krawędź 2 rowu na odcinkach prostych powinna być wytyczona co 50,0 m, a na łukach co 10,0 m. Po wykonaniu profilu drogi następuje jej uwałowanie za pomocą walców przyczepnych (nie samobieżnych) o ciężarze 3 do 6 T; wałowanie prowadzi się aż do czasu, gdy po przejściu walca ślad po walcach nie jest głębszy niż 1,0-; . -+1,5 cm. [hasła pokrewne: brico łomża godziny otwarcia, brico inowrocław, olx ostrów wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: brico inowrocław brico łomża godziny otwarcia olx ostrów wlkp