Hydrauliczne obliczenie przekrojów

Hydrauliczne obliczenie przekrojów Obliczenie hydrauliczne przekrojów polega na wyznaczeniu wymiarów kanałów, określeniu napełnień ściekami i prędkości przepływu. Obliczenie przeprowadza się na poszczególnych odcinkach sieci między węzłami na podstawie uprzednio określonego maksymalnego przepływu w węźle dolnym i przyjętego spadku dna kanału. Zakłada się przy tym, że zarówno przyjęty przepływ obliczeniowy, jak i spadek kanału oraz jego wymiar na danym odcinku nie zmieniają się. Przy tych założeniach w kanałach o niewypełnionych przekrojach swobodne zwierciadło cieczy układa się równolegle do dna kanału. Ubytek energii, mierzony w tym przypadku obniżeniem zwierciadła ścieków równym obniżeniu dna kanału, zużywa się na pokonanie oporów przy przepływie. hl = (Zl + h) – (Z2 + h) = i l W hydraulicznych obliczeniach kanałów przyjmuje się założenie, że we wszystkich punktach przekroju strumienia cieczy są jednakowe prędkości (chociaż w rzeczywistości tak nie jest). [podobne: brico hrubieszów, rolety z prowadnicami, pompa ciepła do cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: brico hrubieszów pompa ciepła do cwu rolety z prowadnicami