Ksztalty budynków pneumatycznych sa róznolite

Kształty budynków pneumatycznych są różnolite, np. półwalcowe, półkuliste o zakończeniu ćwierćkulistym itp. Tego rodzaju budynki mogą być stosowane na placach budowy jako magazyny lub jako osłony od wpływów atmosferycznych (zimą) przy wznoszeniu budowli, w szczególności ich części podziemnych lub do produkcji elementów żelbetowych. Jednym z większych obiektów pneumatycznych zrealizowanych w kraju w roku 1963/64 była osłona pneumatyczna dla prowadzenia robót podziemia 5 budynków mieszkalnych o rozpiętościach rzutu 9,4x 64,0 m w okresie zimowym na terenie Osiedla Koło-Sowińskiego, przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Nadciśnienie wewnętrzne – bardzo niskie: 0,0008-:-0,0025 at n. Zakres stosowania obiektów pneumatycznych w budownictwie wciąż się powiększa; obiekty te znajdują zastosowanie np. jako osłony przenośnych poligonów prefabrykacji, zbrojarnie do robót żelbetowych, garaże, osłony dla sprzętu i narzędzi budowlanych oraz jako obi ekty socjalne, stołówki, świetlice itp. Materiałami na powłoki obiektów pneumatycznych są tkaniny (rolę nośną spełnia splot włókien, a rolę powlekającą – pasty, przy czym w kraju podstawowym składnikiem past jest zazwyczaj polichlorek winylu (PCW) i folie techniczne (np. folia polietylenowa zbrojona w czasie walcowania włóknami. [patrz też: mrówka falenica, brico grajewo, rolety z prowadnicami ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grajewo mrówka falenica rolety z prowadnicami