Liczba przejsc walca dla nawierzchni jednowarstwowej wynosi 20-30

Liczba przejść walca dla nawierzchni jednowarstwowej wynosi 20-30. W wyniku wałowania grubość warstwy w środku zmniejszy się do 12-; . -20 cm. Drogi żwirowe nadają się dla ruchu lekkiego i średniego w zależności od podtorza (piaszczyste, piaszczysto-żwirowe, piaszczysto-gliniaste). Drogi z nawierzchnią żużlową i gruzową. W miejscowościach uprzemysłowionych istnieją możliwości zastosowania żużla dla budowy dróg czasowych zarówno dla tras dojazdowych na budowę, jak i na terenie samej budowy. Najlepiej gdy żużel występuje w postaci grysiku o wielkości ziaren 0,5-; . -3,0 cm, jednak bez pyłu żużlowego. Żużel jako materiał do nawierzchni czasowych dróg bywa dość szeroko stosowany na naszych placach budowy, jednak nie zawsze w sposób właściwy. Podstawowym warunkiem trwałości nawierzchni żużlowych (względnie gruzowych) jest, jak przy wszystkich drogach gruntowych, dobrze wyprofilowane i mechanicznie uwałowane podłoże gruntowe. Żużel pow inien być rozsypany w 2 warstwach po 15 cm, przy czym każda z warstw podlega wałowaniu mechanicznemu lekkim wałem przy równoczesnym polewaniu wodą. W wyniku wałowania ostateczna grubość nawierzchni osiąga ok. 2/3 grubości pierwotnej. W celu przeciwdziałania powstawaniu kurzu na drogach, stanowiącego główną wadę tej nawierzchni, należy ją przysypać warstwą gruboziarnistego piasku z lepiszczem gliniastym o grubo 1-; . -2 cm i polewać wodą oraz ponownie uwałować. [więcej w: domki drewniane, olx brodnica, pompa ciepła do cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: domki drewniane olx brodnica pompa ciepła do cwu