OBLICZANIE POWIERZCHNI SKLADÓW

OBLICZANIE POWIERZCHNI SKŁADÓW. Obliczanie powierzchni składów polega na określaniu powierzchni użytecznej zajętej bezpośrednio przez materiał (powierzchnia netto) i powierzchni ogólnej składu (powierzchnia brutto) łącznie z niezbędnymi przejściami itp. Powierzchnię użyteczną składu można obliczać z wzoru gdzie: Z – zapas materiału na składzie, m, sztuk lub t, ą – ilość materiału na l m powierzchni składu, m, sztuk lub t. Powierzchnię ogólną składu określa się (powierzchnię brutto) przez podzielenie powierzchni użytecznej składu (powierzchni netto) przez współczynnik wykorzystania powierzchni składu a. 12. 5. 4. OBLICZANIE DŁUGOŚCI FRONTÓW WYŁADUNKOWYCH NA PLACACH BUDOWY Przy określaniu wymiarów powierzchni składów należy zabezpieczyć potrzebną długość frontu wyładunkowego. Długość ta zależy od rodzaju transportu, ilości jednostek transportowych n przybywających w ciągu doby na skład, długości jednostek transportowych , odległości między nimi i od liczby podstawień m pociągów transportowych w ciągu doby. Długość frontu wyładunkowego oblicza się z wzoru gdzie p – współczynnik nierównomierności podstawiania środków transportowych (dla transportu kolejowego p = 1,2, a dla transportu samochodowego p = 1,3-; -1,5). Mając określoną powierzchnię ogólną składu materiału i przyjmując ją jako powierzchnię prostokąta można obliczyć niezbędną szerokość składu z wzoru. [podobne: brico hrubieszów, osuszanie budynków, brico inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: brico hrubieszów brico inowrocław osuszanie budynków