Poszerzenia te zalezne sa od wielkosci promieni luków drogi oraz od dlugosci pojazdów

Poszerzenia te zależne są od wielkości promieni łuków drogi oraz od długości pojazdów. Przy projektowaniu dróg czasowych należy uwzględniać sieć podziemną i budować drogi bezwarunkowo poza tą siecią. Widoczność na drogach na placu budowy powinna wynosić przynajmniej 50 m. Drogi czasowe wymagają utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku stałego nadzoru i niezwłocznych napraw, w przeciwnym razie stają się szybko nieużyteczne, w szczególności przy intensywnym transporcie. Spośród dróg czasowych, stosowanych na drogach dojazdowych i placach budowy wymienić należy, licząc w kolejności wzrastającej wartości technicznej, następujące ich rodzaje: drogi gruntowe zwykłe profilowane, gruntowe ulepszone, żwirowe i żużlowe, z nawierzchnią z kamienia polnego, z nawierzchnią z płyt kamienno-betonowych oraz drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Drogi gruntowe zwykle profilowane stanowią nawierzchnię o przekroju wypukłym lub dwuspadkowym. Podwyższenie niwelety drogi gruntowej w stosunku do otaczającego terenu uzyskuje się na płaskich terenach (a takimi są zazwyczaj place budowy) przez poprzeczne przerzucenie gruntu z rowów na torowisko przy ręcznym wykonywaniu oraz przez przesunięcie mechaniczne tych samych mas przy wykonywaniu torowiska za pomocą równiarki. Równocześnie należy zaznaczyć, że rowy przydrożne przy drogach prowizorycznych wykonywane są tylko w przypadkach koniecznych (np. gdy drogę prowadzi się w wykopie), gdyż utrudniają one komunikację na placu budowy. [patrz też: brico iława godziny otwarcia, brico nowa sól, rolety z prowadnicami ]

Powiązane tematy z artykułem: brico iława godziny otwarcia brico nowa sól rolety z prowadnicami