ROBOTY POMIAROWE

Na profilach powinny być podane rzędne terenu i rzędne zagłębienia przewodów oraz oznaczone wszelkie przeszkody, pod którymi i nad którymi projektowany przewód ma być ułożony. Zgodnie z projektem wytycza się w gruncie osie przewodów na odcinkach między węzłami lub załamaniami przewodów, sprawdzając, czy oprócz przewidzianych w projekcie nie występują inne przeszkody nadziemne lub podziemne. Osie przewodów należy oznaczyć w charakterystycznych punktach załomów terenu kołkami głównymi z wbitymi na wierzchołkach gwoździami, a w odległości co najmniej 1,5 m od każdego kołka głównego, mierzonej prostopadle do osi, wbija się dodatkowe kołki zwane świadkami, według których – po wykonaniu wykopów – można sprawdzać oś trasy przewodu. Głębokość wykopów ustala się niwelacją według łat, ustawionych na kołkach głównych. [więcej w: olx elblag, brico inowrocław, domki drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: brico inowrocław domki drewniane olx elblag