Te ostatnie powinny stanowic na wiekszych budowach skoncentrowany zespól, latwy do obslugi i z dostepem spoza wlasciwego terenu placu budowy

Te ostatnie powinny stanowić na większych budowach skoncentrowany zespół, łatwy do obsługi i z dostępem spoza właściwego terenu placu budowy. Taki układ budynków ułatwia zarządzanie nimi i ich zaopatrzenie oraz skraca sieć instalacji sanitarnych, obniża zatem znacznie ich koszty nakładowe i eksploatacyjne. Budynki pomocnicze powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przenośne lub przewoźne. Wykonywanie budynków pomocniczych nie stypizowanych prowadzi najczęściej do jednorazowego ich zastosowania oraz do prymitywizmu, gdyż służąc jednorazowo niemal zawsze pozbawione są podstawowego wyposażenia i dlatego stosowanie tych budynków powinno być w zasadzie zabronione. Projekty typowych budynków pomocniczych dla wszelkiego rodzaju potrzeb budowy opracowały i opublikowały różne biura projektów i w zasadzie tylko tymi projektami należy się posługiwać. Kilkakrotne użycie tego samego budynku znacznie obniża jego koszt, np. pięciokrotne użycie tego same go obiektu pomocniczego zmniejsza jego koszt ponad trzykrotnie. Wreszcie zastosowanie typowych, rozbieralnych budynków pomocniczych wpływa z reguły na przyspieszenie zagospodarowania placu budowy. [hasła pokrewne: olx krotoszyn, mrówka falenica, brico marche siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: brico marche siedlce mrówka falenica olx krotoszyn