URZADZENIA DO WYTWARZANIA PÓLFABRYKATÓW, PREFABRYKATÓW ORAZ URZADZENIA USLUGOWE NA PLACACH BUDOWY

URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA PÓŁFABRYKATÓW, PREFABRYKATÓW ORAZ URZĄDZENIA USŁUGOWE NA PLACACH BUDOWY . 7. BUDYNKI POMOCNICZE (TYMCZASOWE) NA PLACACH BUDOWY 12. 7. 1. DANE OGÓLNE Po zlokalizowaniu na placu budowy dróg transportowych, składów materiałów oraz urządzeń produkcyjnych i usługowych można przystąpić do zlokalizowania budynków pomocniczych. Generalną zasadą, która powinna obowiązywać przy programowaniu i projektowaniu budynków pomocniczych typu administracyjnego, socjalnego, mieszkaniowego i magazynowego na placach budowy, w szczególności na dużych placach budowy, jest budowa tych obiektów w ścisłym powiązaniu z potrzebami wznoszonych zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych itp. , a nawet w powiązaniu Z potrzebami otaczającego regionu, a nie – jak to się często dzieje – w oderwaniu od nich. Dlatego np. w budownictwie przemysłowym należy dla celów administracyjnych, socjalnych, mieszkaniowych, magazynowych itp. wykorzystywać z re guły stałe budynki realizowanych zakładów przemysłowych. Wreszcie w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zaplecza administracyjno-socjalnego i mieszkaniowego wielkich placów budowy należałoby już przy ich projektowaniu porozumieć się nie tylko z inwestorem, lecz również z władzami terenowymi. Budynki pomocnicze podzielić można w zasadzie na: – budynki dla obsługi samej budowy, – budynki dla obsługi osób zatrudnionych na budowie. Zasadą przy lokalizacji budynków pomocniczych jest, by budynki służące bezpośredniej produkcji na budowie umieszczone były w obrębie placu budowy, w miejscach powstawania potrzeb technologicznych, natomiast budynki dla obsługi osób zatrudnionych na budowie powinny się znajdować poza bezpośrednim obrębem budowy. [podobne: blachodachówka karpiówka, brico jarosław, brico marche siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka karpiówka brico jarosław brico marche siedlce