W ten sposób wykonana droga zuzlowa (wzglednie gruzowa), nalezycie konserwowana, jest tania, dobrze nadajaca sie dla sredniego ruchu pojazdów

W ten sposób wykonana droga żużlowa (względnie gruzowa), należycie konserwowana, jest tania, dobrze nadająca się dla średniego ruchu pojazdów. Drogi z nawierzchnią z kamieni polnych. Nawierzchnia z kamieni polnych w odróżnieniu od dotychczas omówionych wytrzymała jest na wszelki ruch, w tym i na ruch ciężki, dlatego też nadaje się zarówno dla dróg dojazdowych do placu budowy, jak i dla ciężkiego ruchu na drogach czasowych. Wadą nawierzchni z kamieni polnych jest jej nierówność powodująca duże wstrząsy pojazdów i szybkie ich niszczenie, szczególnie przy większych prędkościach (drogi dojazdowe do placów budowy). Natomiast jej zaletą jest możność bądź całkowitego niemal odzysku materiałów, jeśli droga wybudowana została jako czasowa i przewidziana jest do rozbiórki, bądź zużytkowania jej jako podłoża, jeśli zamierzone jest w przyszłości pokrycie jej nawierzchnią ulepszoną, np. asfaltową. Kamienie nawierzchni o grubości 16-; . -2 0 cm na drogach lokalnych i 13-; . -17 cm na dojazdach – układa się w korycie na podłożu gruntowym piaszczystym lub przy podłożach gruntowych gliniastych, gliniasto-piaszczystych lub iłowych na warstwie piasku o grubości 8-; . -12 cm, przy czym grubość warstwy podsypki pod brukiem po ubiciu go powinna wynosić co najmniej 3-; . -4 cm licząc od podstawy kamieni brukowców. Po uprzednim ręcznym ubiciu ułożonej nawierzchni ubijakami o ciężarze 20-; . -30 kG z wysokości 15-; . -20 cm, rozsypaniu drobnego klińca i ponownym dodatkowym ubiciu, drogę wałuje się dwukrotnie (stosując raz 4-; . -5 przejść walcem o ciężarze 5-; . -6 T, drugi raz 2-; . -3 przejść walcem o ciężarze 8-; . -10 T). [patrz też: pompa ciepła do cwu, brico ciechanów, rolety z prowadnicami ]

Powiązane tematy z artykułem: brico ciechanów pompa ciepła do cwu rolety z prowadnicami